ТАМ III

там тум (халти мөлт, хагас хугас, дутуу зэмдэг) - Тоть мэт номын үгийг там тум сурч хөдөөгийн айлд бардагнах хан дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., там тум санагдах (бүрэг бараг санаанд орох), там тум сонсох (халти мөлт сонсох), там тум бодогдох (халти мөлт бодогдох), там тум ярих (халтар хултар ярих, хагас дутуу ярих).

Ижил үг:

ТАМ I

ТАМ II