ТАМАХ III

Зам мурийх, тойрох.

Ижил үг:

ТАМАХ I

ТАМАХ II