ТАМГА III
/ хуучирсан /

Үсгийн хэв, бар - Уйгарын хэлээр орчуулж нэгэн мянга тоотон хавтсанд тамга цоолсон. Долоон өвгөний тахилга.

Ижил үг:

ТАМГА I

ТАМГА II

ТАМГА IV