ТАМГА II
/ хуучирсан /

Хошуудын төрийн хэрэг шийтгэх буюу тамга барих газар; тамганд хэрэг мэдүүлэх (тамгын газар хэрэг дэлгэрэнгүй...

тамганд хэрэг мэдүүлэх тамгын газар хэрэг мэдүүлэх
тамганд захирагдсан ард тамганд бүртгэлтэй ард
тамгын газар а. Тухайн шатны засаг даргын ажлын алба буюу хот, дүүрэг, сум, багийн засаг захиргаа, хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой асуудлыг зохицуулах газар; б. [хуучирсан] Хошууны засаг ноёны дэргэд тухайн засаг захиргааны нэгжийн бүхий л хэргийг эрхлэн явуулдаг түшмэл, бичээч нараас бүрдсэн алба
тамгын газрын түшмэл хошууны эрх бүхий байгууллагын эрх мэдэлтэн
тамгын жасаа а. Хошууны засаг захиргааны газар; б. Түшмэл, бичээч нар тогтсон хугацаанд ээлжлэн алба хаших
Ижил үг:

ТАМГА I

ТАМГА III

ТАМГА IV