ТАМ II

Тооны нэр, арван равжим буюу арван дөрвөн оронтой тооны нэр.

Ижил үг:

ТАМ I

ТАМ III