ТАМАА
/ амьтан /

Далайд орших, шаахайн ул мэт хэлбэртэй, хоёр нүд нь баруун талдаа байдаг нэг зүйл загас, далайн ёроолд нүдгүй талаараа дэлгэрэнгүй...