ТАЛХЛАХ II

Айл амьтныг хөл үймээнээр дарах, нэрвэн сүйтгэх.

Ижил үг:

ТАЛХЛАХ I