ТАЛЦАГ II

Үнс утгах бяцхан утгуур.

Ижил үг:

ТАЛЦАГ I