ТАЛЛАГА

Талах үйлийн нэр: аллага таллага [хоршоо] (хүн амьтныг алж, эд хөрөнгийг булаан дээрэмдэх нь) - дэлгэрэнгүй...

аллага таллага хүн амьтныг алж, эд хөрөнгийг булаан дээрэмдэх нь