САДАРХАЙ III

Жалга сархиаг ихтэй газрын байдал.

Ижил үг:

САДАРХАЙ I

САДАРХАЙ II