САДГА II
/ хуучирсан /

1. Бөө удганы онгод ороход өлгөдөг цаасан хүний дүрс: бөөгийн садга (бөө удгад ад чөтгөрийг хөөн, дэлгэрэнгүй...


2. Үхэгсдийг оршуулахад эд юм, мал хөрөнгө зэргийг дагалдуулж оршуулах ёс.

Ижил үг:

САДГА I

САДГА III