САДГАНАХ I

Дур зоргоороо аашлан, тавтиргүй загнах: садганан аашлах (өөрийн дураар аашлах), садганан дэлгэрэнгүй... (тавтиргүй зан авир гарган уурлах).

садганан аашлах өөрийн дураар аашлах
садганан уурлах тавтиргүй зан авир гарган уурлах
Ижил үг:

САДГАНАХ II