САДАРХАХ

Садан төрлийн холбоогоороо түрий барин дотносохыг оролдох, бахархах: төрхөмд садархах (хамаатан садан дэлгэрэнгүй...