САДВИС
/ зурхай /

Сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг.