САДАРХАЙ I

Зүрх, уушги, элэг гурвын нийлсэн уулзвар: малын садархай (малын зүрх, уушги, элэг гурвын уулзвар дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САДАРХАЙ II

САДАРХАЙ III