ПҮҮ

1. Пүүгэм халуун - Ийнхүү дээрээс нар шарсан, дороос элс жигнэсэн пүү халуун дунд хөлс асгаруулсан хэцүү ажил дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний монгол;


2. Ядрах, халууцахад хэлэх аялга.