ПҮҮГЭЭ

Аян жин, аялал зугаалгаар явахад хэрэглэх тусгай сав, хайрцагт агуулсан гудас, хөнжил зэрэг аяны хэрэглэл - Нагац дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.