ПҮҮЗ II

1. [хуучирсан] Ноёдын хүрэмний ар өвөр тал, мөн мөрөн дээр нь хаддаг дүгрэг, дөрвөлжин хэлбэртэй ямбаны тэмдэг - дэлгэрэнгүй...


2. Торго дурдан дээрх дүгрэг хээ угалз.

Ижил үг:

ПҮҮЗ I

ПҮҮЗ III