ПҮҮЗ III
/ яриа /

Хөнгөн зөөлөн шаахай.

Ижил үг:

ПҮҮЗ I

ПҮҮЗ II