ПҮҮЗ I
/ хуучирсан /

Худалдааны гэр - Хоолны газар, дэлгүүр, пүүз нь цөм хаалттай… байв. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ПҮҮЗ II

ПҮҮЗ III