ПАЙ IV

Пайз - Чалмын нимгэн шаа дотроос нэгэн дөрвөлжин алтан пай унасныг авч... үзэв. Б.Ян. Чингис хаан.

Ижил үг:

ПАЙ I

ПАЙ II:

ПАЙ III