ПАЙТАН
/ хуучирсан /

Хиа нарыг захирах даргын үүрэг гүйцэтгэгч.