ПАЙЛУУ
/ хуучирсан /

1. Булш бунхан дээр босгосон үсэгтэй чулуу;


2. Гудамж талбайд чимэг болгон босгосон хоёр буюу дөрвөн баганатай барилга.