ПАЙЗ

1. Тусгай үг, бичигтэй шошго, тэмдэг - Худалдааны пүүсүүд хятад захиргааны пайзаар халхавчлан монголчуудыг хянаж дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., пайзны бичиг (шошгон дээрх бичиг), хондого пайз [хоршоо] (элдэв шошго тэмдэг);


2. Албан ёсны үг бичсэн багавтар хавтан: алтан пайз ~ мөнгөн пайз ~ хүрэл пайз [хуучирсан] (их гүрний үед харь газар элч зарахдаа дэлгэрэнгүй...
3. Албан ёсоор бүртгэх, дэс дарааг нь олгох зэрэгт өгдөг тусгай дугаар бүхий ялтас, хавтас: дугуйн пайз (зохих газраас тусгайлан дэлгэрэнгүй...
4. Ямар нэг дурсгалт газар буюу тусгай зориулалтын газар босгох гэрэгэ: пайз босгох (тусгай тэмдэг тавих).

пайзны бичиг шошгон дээрх бичиг
хондого пайз элдэв шошго тэмдэг
алтан пайз~ мөнгөн пайз~ хүрэл пайз их гүрний үед харь газар элч зарахдаа тэдний онцгой эрхийг нь бататган олгох алт, мөнгө, хүрэл, модон тэмдэг
хадлангийн пайз хадлан авахад зориулсан газар нутаг тул айл буулгахгүй, мал бэлчээхгүй гэж босгосон тэмдэг
дугуйн пайз зохих газраас тусгайлан олгосон дугуйны дугаарт тэмдэг
хурдан морины пайз хурдан морины уралдаанд уг хүлэг хэдэд давхисныг гэрчлэх дугаар бүхий мод
пайз босгох тусгай тэмдэг тавих