алтан пайз~ мөнгөн пайз~ хүрэл пайз
/ хуучирсан /
их гүрний үед харь газар элч зарахдаа тэдний онцгой эрхийг нь бататган олгох алт, мөнгө, хүрэл, модон тэмдэг