ПАЙ II:

пай пуй (зэвүүрхэж жигших үед гарах үг), пай пуй болох (сэжиглэн ширвээдэх).

пай пуй

зэвүүрхэж жигших үед гарах үг

пай пуй болох сэжиглэн ширвээдэх
Ижил үг:

ПАЙ I

ПАЙ III

ПАЙ IV