ӨДӨРЛӨГ

Ямар нэгэн үйл явдлыг тэмдэглэх үйл ажиллагаа: ахмадын өдөрлөг (ахмадын өдрийг тохиолдуулан зохион дэлгэрэнгүй...