ӨДӨРЛӨХ

1. Зохиол бүтээл болон захиа бичиг зэргийн эцэст сар өдрийг тэмдэглэх: бичиг өдөрлөх (бичгийн эцэст дэлгэрэнгүй...


2. Өдөр дараалах: өдөрлөн тэмдэглэх (өдөр алгасалгүй тэмдэглэх);
3. Өглөө гараад оройдоо буцах: өдөрлөн хадах (өдрийн цагаар хадаад орой харих), өдөрлөн ажиллах (тухайн газраа хонож дэлгэрэнгүй...
4. Шөнө хийвэл зохих зүйлийг өдрийн цагаар үйлдэх.

бичиг өдөрлөх бичгийн эцэст сар өдрөө бичих
өдөрлөн бичих бичиг зохиолд сар өдрийг тавих
өдөрлөн тэмдэглэх өдөр алгасалгүй тэмдэглэх
өдөрлөн хадах өдрийн цагаар хадаад орой харих
өдөрлөн ажиллах тухайн газраа хонож өнжилгүйгээр өглөөнөөс үдэш болтол ажиллах