өвчүүнээс шөл гарахгүй, хүргэнээс нулимс гарахгүй
/ зүйр цэцэн үг /
өвчүүг чанахад шөл гардаггүй, хүргэн хүү хүнийрхүү учир бараг уйлдаггүй гэсэн санаа