ОРД V
/ тоглоом /

Монгол ардын уламжлалт оньсон наадгай, зургаан ширхэг модны наян долоон ширхэг наадгайг дөчин нэгэн хэсэгт таван өөр дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ОРД I

ОРД II

ОРД III

ОРД IV