ОРДОС I

Өвөр Монголын нэгэн аймгийн нэр - Тэрхүү аймгийг Ордос гэдэг байв. Д.Гонгор. дэлгэрэнгүй... ордос аялгуу (ордосчуудын хэл аялгуу).

Ижил үг:

ОРДОС II