ОРДОХ

1. Орыг дагаж мөрдөх: ордон нэхэх (мөрөөр нь мөшгөн хөөх);


2. Ор нэрийн төдий гүйцэтгэх, оромдох: ордон хийх (ажил хэргийг дутуу дулимаг хийх).

ордон нэхэх мөрөөр нь мөшгөн хөөх
ордон хийх ажил хэргийг дутуу дулимаг хийх