ОРД III
/ одон орон /

Хэсэг бусаг оддын оршин ахуй газар: одны орд (одны оршин байгаа газар), хул орд дэлгэрэнгүй...

одны орд одны оршин байгаа газар
хул орд тэнгэрийн хойд хагасын жижгэвтэр одны орд
Ижил үг:

ОРД I

ОРД II

ОРД IV

ОРД V