ОРДОВИН

1. Эрт төрмөлийн эриний жаран таван сая жил үргэлжилсэн хоёр дахь галав;


2. Ордовийн галавын тэнгисийн амьтан, ургамлын олдвор.