ОНГИРОХ II

Онгилогдох, ховхрон сэндийрэх: үндэс онгирох (үндсээрээ ховхрох) - Салхинд унасан модны үндэс дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан;


2. Урагдаж навтрах, хөглөрөх.

Ижил үг:

ОНГИРОХ I