олимпын бэлгэ тэмдэг
хоорондоо холбоотой цэнхэр, хар, улаан, шар, ногоон өнгийн таван цагариг