мухар олгой
олгойн мухрын дээр байх дотроо битүү, нарийн унжлага