АРВУУЛ II
/ нутгийн аялгуу /

Даахь, сэвлэг.

Ижил үг:

АРВУУЛ I