АРВУУЛ I

Юмны хамт нийлж, арван тоотой болсон нь - Арвуулаа болоод хориулаа нийлээд аашилж загнаад байж гэнэ. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АРВУУЛ II