АРГАГҮЙДЭХ

Аргагүй болох - Шараа тайлах гэж аргагүйдэн халуун бантан оочилжээ. Ц.Очир. дэлгэрэнгүй... аргагүйдсэн байдал (арга барагдаж мухардсан байдал).