АРГАДАНГУЙ

Аргадах байдалтай, аргадсан янзтай: аргадангуй харах (аргадсан байдалтай харах) - Ганц хоёр тогоо дэлгэрэнгүй... Д.Урианхай. Халуун зуны сүүдэр., аргадангуй хэлэх (аргадах янзтай хэлэх).

аргадангуй харах

аргадсан байдалтай харах

аргадангуй хэлэх

аргадах янзтай хэлэх