АРГАДАХ

1. Хүний санаа сэтгэлийг засан тайтгаруулах: гуйж аргадах (ихэд гуйх, санааг нь амраах) - Уйлж дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Өнчин цагаан ботго;


2. Ая байдлыг дагуулан найр тавих, аргалах; ухуулж таниулах - Тун их аргадаж царайчлах хэрэгтэй. Ш.Гаадамба. дэлгэрэнгүй...
3. Баширлан саймшрах.