АРГАДУУЛАХ

Уран үг, зөөлөн аашаар сэтгэлийг нь тайтгаруулах - Гэтэл өөр нэг нь хүүхэд шиг аргадуулж, магтуулж байвал ямар ч дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., ааваараа аргадуулах (ааваараа аятай зөөлөн үг хэлүүлж сэтгэл санаагаа засах).