АРГААХ

Аргуу болгох, эгшээх: аргаах бодис (модны холтос, байцааны навч зэрэгт суулга татраах үйлчилгээтэй дэлгэрэнгүй...