АРГАГҮЙ

1. Үзэгдэл юмсын болох, бүтэх, арга үгүй, нөхцөлгүй - Даруй хүрэлцэн мэдүүлэхийн аргагүй юм. дэлгэрэнгүй... хийх аргагүй (хийх боломжгүй), танихын аргагүй (танихын нөхцөлгүй), явах аргагүй (явах нөхцөл байхгүй);


2. Зөв гэж зөвшөөрөх: аргагүй аргагүй (тэгэлгүй яахав) - Аргагүй аргагүй тэгэлгүй яах вэ. Ч.Чимид. Хавар намар;
3. Гарцаагүй, өөр арга бололцоо үгүй: ямар ч аргагүй болох (гарцаагүй шаагдах, өөр аргагүй болох) - Нэгэнт л томилогдсон дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., аргагүй хамгаалалт (гэмт хэрэг үйлдэгчээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах);

4. [шилжсэн] Маш чухал: аргагүй хэрэгтэй (маш хэрэгтэй) - Ардын хамтрал гэдэг аргагүй хэрэгтэй нь үнэн, ашиг олзоо олоод аандаа дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв, Гурван айл;
5. Өөрийн эрхгүй - Ашид хүний хүчээр явагчид алсдаа аргагүй доройтох. Субашид;
6. Янаг дотно, янаг хайртай: аргагүй амраг (маш хайртай, салж хагацахын аргагүй амраг).

хийх аргагүй хийх боломжгүй
танихын аргагүй танихын нөхцөлгүй
явах аргагүй явах нөхцөлгүй
аргагүй аргагүй тэгэлгүй яахав
аргагүй хэрэгтэй маш хэрэгтэй
аргагүй хамгаалалт гэмт хэрэг үйлдэгчээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах
аргагүй амраг

маш хайртай, салж хагацахын аргагүй амраг

ямар ч аргагүй болох

гарцаагүй шаагдах, өөр аргагүй болох