АРАГЛАХ

1. Арагт юм агуулах, арагт хийх: хурга араглах (сая төрсөн нялх хургыг арганд хийх) - Эзэгтэй дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. Түүсэн аргалыг арагаар хэмжих.