АРАГШЛАХ

Ар тийш болох, хойш болох - "Гэрийн буурин чинээ байдаг юм гэнэ лээ, самбаатай хүн сайн морь хоёр аянгын дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Говийн өндөр.