АРАЙХАН

Арай л, хараахан - Нойрноос арайхан сэрэв. Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр., дэлгэрэнгүй...