АРАЙ

1. Өчүүхэн төдий, ялимгүй бага: арай дутах (ялимгүй дутах), арай дээр (ялимгүй дэлгэрэнгүй...


2. Үгүйсгэх үгтэй нийлж даанч, эгээ гэсэн утга илтгэнэ: арай үгүй байлгүй (даанч үгүй байлгүй), арай ч дээ (даанч дэлгэрэнгүй...
3. Хугацаатай үйл ажлын хугацаа ойртож шахамдсаныг заахад хэрэглэнэ: арай гэж (дөнгөж, дөнгөн данган) - Гамин Цэрэнгийн тэр үг дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Үүрийн туяа;

4. Бараг, дөхөм: арай амжихгүй (бараг л амжихгүй), арай завдахгүй (бараг завдахгүй) - Би чамд зун тийш бас нэг дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Үүрийн туяа., арай мөрий [хоршоо] (дөнгөн данган), арай чамай [хоршоо] (дөнгөн данган, арай хийж) - Би бултаж буруулсаар арай чамай гарч ирэв. С.Дашдэндэв. Улаан наран., арай чарай [хоршоо] (арай чүү) - Бет улсын хэд хэдэн удаагийн ач тусыг тоочиж Ялгуугийн дайн дэгдээхийг арай чарай хориглож хойшлуулав. В.Инжаннаши. Хөх судар., арай чүү [хоршоо] (чадан ядан, нэлээн түвэгтэйгээр), арай ядан [хоршоо] (дөнгөн данган).

арай дутах ялимгүй дутах
арай дээр ялимгүй дээр
арай муу үл ялиг муу
арай намхан ялимгүй намхан
арай сайн бага зэрэг сайн
арай хүрэхгүй бага зэрэг хүрэхгүй, ялимгүй дутах
арай үгүй байлгүй даанч үгүй байлгүй
арай ч дээ даанч дээ
арай тэгэхгүй эгээ л тэгэхгүй
арай тэгэх хүн биш эгээ л тэгэх хүн биш
арай гэж

дөнгөж, дөнгөн данган

арай амжихгүй бараг л амжихгүй
арай завдахгүй бараг завдахгүй
арай мөрий дөнгөн данган
арай чамай дөнгөн данган, арай хийж
арай чарай арай чүү
арай чүү

чадан ядан, нэлээн түвэгтэйгээр

арай ядан дөнгөн данган