АРАГШ

Арагшаа, гэдрэг, хойш: арагш ухрах (хойш ухрах), арагшаа болох (ар тийшээ болох), дэлгэрэнгүй...

арагш ухрах хойш ухрах
арагшаа болох ар тийшээ болох
арагшаа харах гэдрэгээ эргэн харах
арагшаа суух а. Хойшоо суух; б. Ажлаас хойш суух
арагшаа ухрах гэдрэгээ ухрах